Zjednoczenie Łemków logo

Як я си засьпівам... Варштати білого сьпіву

4.12.2021, 13:00-15:00; 17:00-19:00 | Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці

Jak ja sy zaśpiwam... Całodniowe warsztaty śpiewu białego

4.12.2021, 13:00-15:00; 17:00-19:00 | Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice