Zjednoczenie Łemków logo

Незнаний Антонич

01.10.2017 р. | Горлиці

Antonycz jakiego nie znamy

01.10.2017 r. | Gorlice

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych