Zjednoczenie Łemków logo

„Uniwersalne wartości w twórczości Tarasa Szewczenki”

01.04.2012, 16:00 | Центр культури ім. Б. І. Антонича | Горлиці

„Uniwersalne wartości w twórczości Tarasa Szewczenki”

01.04.2012, 16:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza | Gorlice