Zjednoczenie Łemków logo

VI Конгрес Світовой Федерації Українських Лемківських Об'єднань - СФУЛО

24-26.08.2017 р. | Львів

VI Kongres Światowej Federacji Ukraińskich Łemkowskich Organizacji - SFUŁO

24-26.08.2017 r. | Lwów