Zjednoczenie Łemków logo

VI Конгрес Світовой Федерації Українських Лемківських Об'єднань - СФУЛО

24-26.08.2017 р. | Львів

VI Kongres Światowej Federacji Ukraińskich Łemkowskich Organizacji - SFUŁO

24-26.08.2017 r. | Lwów

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych