Zjednoczenie Łemków logo

Урочисте отвертя пропам’ятной таблиці, присвяченой 70 річниці депортації в рамках aкції «Вісла» на залізничній стації в Саноку

Санок: 20.06.2017, 11:00

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 70 rocznicę akcji "Wisła" na stacji kolejowej w Sanoku

Sanok: 20.06.2017, 11:00