Zjednoczenie Łemków logo

Урочисте отвертя пропам’ятной таблиці, присвяченой 70 річниці депортації в рамках aкції «Вісла» на залізничній стації в Саноку

Санок: 20.06.2017, 11:00

Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 70 rocznicę akcji "Wisła" na stacji kolejowej w Sanoku

Sanok: 20.06.2017, 11:00

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych