Zjednoczenie Łemków logo

XV Лемківский Єрусалим «Потрійний автопортрет»

30.06.2017 р., 18:00, Галереія сучасного мистецтва, Перемишль

XV Łemkowskie Jeruzalem "Autoportret potrójny"

30.06.2017 r., 18:00, Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych