Zjednoczenie Łemków logo

ПАМ’ЯТ ОБ’ЄДНУЄ НАС ВШИТКИХ
„Депортацийна акція «Вісла» суть и масштаби проблеми на Лемкiвщині”

2 червня 2017 р. год. 18:00,
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці

ŁĄCZY NAS WSZYSTKICH PAMIĘĆ
„Deportacyjna akcja 'Wisła' istota i skala problemu na Łemkowszczyźnie”

2 czerwca 2017 r., godz. 18:00,
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice