Zjednoczenie Łemków logo

XXXI Лемківский кермеш в Вільхівци

18-19.09.2021 | Вільхівець

XXXI Łemkowski Kermesz w Olchowcu

18-19.09.2021 | Olchowiec

fot.: Robert Jurczak

fot.: Natalia Hładyk