Zjednoczenie Łemków logo

XXXII Лемківский кермеш в Вільхівци

21-22.05.2022 | Вільхівець

XXXII Łemkowski Kermesz w Olchowcu

21-22.05.2022 | Olchowiec

fot.: Robert Jurczak

21.05.2022

22.05.2022