Zjednoczenie Łemków logo

Montaż nowych tablic na symbolicznych drzwiach w nieistniejących wsiach

28.11.2017 | Чорнe, Долге, Радоцина, Липна

Montaż nowych tablic na symbolicznych drzwiach w nieistniejących wsiach

28.11.2017 | Czarne, Długie, Radocyna, Lipna

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych