Zjednoczenie Łemków logo

Никифор малюваний музиком – концерт

3.12.2021, 18:00 | Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці

Nikifor malowany muzyką – koncert

3.12.2021, 18:00 | Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice

fot.: Magdalena Saratowicz

Zobacz film: www.youtube.com