Zjednoczenie Łemków logo

Параграф 22, тобто соціальна діяльність ремонтова Nadsania і Magurycza на кладовищах лемківських

19.02.2017., год. 17:00 Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича в Горлицях

Paragraf 22, czyli społeczna działalność remontowa Nadsania i Magurycza na cmentarzach łemkowskich

19.02.2017., godz. 17:00; Centrum Kultury im. B. I. Antonycza w Gorlicach