Zjednoczenie Łemków logo

Лемcosmetik 2021 - варштати натурaльной косметики

20.08.2021, 18:00
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці | Занятя провадит Юдита Росін-Кіелтика

Lemcosmetik 2021 - warsztaty kosmetyki naturalnej

20.08.2021, 18:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice | Zajęcia prowadzi Judyta Rosin-Kiełtyka

Autor zdjęć: Lech Klimek