Zjednoczenie Łemków logo

Świat, którego już nie ma - Sołectwo Krzywa w starej fotografii

03.03.2012, 16:00 | Центр культури ім. Б. І. Антонича | Горлиці

Świat, którego już nie ma - Sołectwo Krzywa w starej fotografii

03.03.2012, 16:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza | Gorlice