Zjednoczenie Łemków logo

ЛЕМКО Fashion

28.05.2017 p., 14.00 год.
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці

ЛЕМКО Fashion

28.05.2017 r., godz.14.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice