Zjednoczenie Łemków logo

ЛЕМКО Fashion

28.05.2017 p., 14.00 год.
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці

ЛЕМКО Fashion

28.05.2017 r., godz.14.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych