Zjednoczenie Łemków logo

Як зробити кошик на Великден - bарштати плетеня з лозини для молодих и родичів

9 квітня 2017 р., 15:00 година
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці

Wielkanocny koszyk - warsztaty wikliniarskie dla młodzieży oraz dorosłych

09.04.2017 r, godz.15.00
Centrum Kultury im. B. I. Antonycza, Pl. Dworzysko 5, Gorlice