Zjednoczenie Łemków logo

Лауреати ІІІ едиції конкурсу «Лемківщина оком дітини»

18.07.2020 | Ждиня

Laureaci 3. edycji konkursu Łemkowszczyzna okiem dziecka

18.07.2020 | Zdynia

І категорія для діти віком „0 – ІV” : «Лемківщина оком дітини» | Kategoria I - klasy 0 – IV: Łemkowszczyzna okiem dziecka

ІI категорія для діти віком „V – VІІІ”: «На туристичних шляхах Лемковини» | Kategoria II - klasy V – VIII: Turystycznymi szlakami Łemkowszczyzny