Zjednoczenie Łemków logo

Іде зьвізда чудна…

21.01.2012, 16:00 | Центр культури ім. Б. І. Антонича | Горлиці

Idzie gwiazda cudna...

21.01.2012, 16:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza | Gorlice