Zjednoczenie Łemków logo

Слідами русинів и волохів з меджи Сілезії и Морав - тематична стріча
з проф. др габ. Кжиштофем Новакєм (УСь)

17.11.2017, 19:00 | Центр культури ім. Б. І. Антонича | Горлиці

Rusińsko-wołoskie ślady na pograniczu Śląska i Moraw - wykład
prof. dr hab. Krzysztofa Nowaka (UŚ)

17.11.2017, 19:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza | Gorlice