Zjednoczenie Łemków logo

XXI Лемківский Єрусалим СПІВІСНУВАННЯ - вернісаж, Горлиці

18.12.2021, 18:00 | Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці

XXI Łemkowskie Jeruzalem OBCOWANIE - wernisaż, Gorlice
Gramy dla Antonycza - koncert

18.12.2021, 18:00 | Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice