Zjednoczenie Łemków logo

XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа» - вернісаж - Горлиці

10.11.2017 р., 18:00 | Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці

XVII Łemkowskie Jeruzalem "Pusty dom" - wernisaż - Gorlice

10.11.2017 r., 18:00 | Centrum Kultury im. Bohdana Ihora Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych