Zjednoczenie Łemków logo

XVII Лемківский Єрусалим «Порожня хижа» - вернісаж

15.09.2017 р. | Лігницка Галерея мистецтв Ring

XVII Łemkowskie Jeruzalem "Pusty dom" - wernisaż

15.09.2017 r. | Legnicka Galeria Sztuki Ring