Zjednoczenie Łemków logo

XI Лемківский Єрусалим - вернісаж

21.10.2011, 18:00 | Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці

XI Łemkowskie Jeruzalem - wernisaż

21.10.2011, 18:00 | Centrum Kultury im. Bohdana Ihora Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice