Zjednoczenie Łemków logo

Акція «Вісла» через 70 років

15.09.2017 р. | Явожно

Akcja „Wisła” – siedemdziesiąt lat po

16.09.2017 r. | Jaworzno