Zjednoczenie Łemków logo

Акція «Вісла» через 70 років

15.09.2017 р. | Явожно

Akcja „Wisła” – siedemdziesiąt lat po

16.09.2017 r. | Jaworzno

Zadania:
Działalność bieżąca Zjednoczenia Łemków, 41. Łemkowska Watra, Łemkowskie Kermesze, Spotkania z Łemkowszczyzną, XXIII Łemkowskie Jeruzalem, Kwartalnik Watra
Zrealizowano dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Obowiązek informacyjmy do projektów celowych