Zjednoczenie Łemków logo

"Лемки - білянс ХХ століття" - проф. Богдан Гальчак

27.11.2011, 16:30 | Центр культури ім. Б. І. Антонича | Горлиці

"Łemkowie - bilans XX wieku" - prof. Bohdan Halczak, wykład

27.11.2011, 16:30 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza | Gorlice