Zjednoczenie Łemków logo

ЛЕМКО Fashion 2021

30.09.2021, 18:00
Центр культури ім. Богдана Ігоря Антонича, пл. Двориско 5, Горлиці | Занятя провадит Анна Добровольска

ЛЕМКО Fashion 2021

30.09.2021, 18:00
Centrum Kultury im. B.I. Antonycza, pl. Dworzysko 5, Gorlice | Zajęcia prowadzi Anna Dobrowolska