Zjednoczenie Łemków logo

XI З’їзд Об’єднання лемків
Єдніст дає силу

9.04.2022 | Повітове староство | Горлиці

XI Zjazd Zjednoczenia Łemków
Jedność daje siłę

9.04.2022 | Starostwo Powiatowe | Gorlice

Zdjęcia: Lech Klimek