Zjednoczenie Łemków logo

Зимове кіно - в етнічних кліматах

07.12.2013, 18:00 | Центр культури ім. Б. І. Антонича | Горлиці

Zimowe kino - etniczne klimaty

07.12.2013, 18:00 | Centrum Kultury im. B. I. Antonycza | Gorlice